Terra 2021 - finner ni i Kalendariet - Utland 

På information fnner ni : 
Utställningen och film om Renata. 

Lerbyggeföreningen utomland: 
gewinner-des-lehmbaupreis-2020 

Välkommen!

Du som är intresserad av hus, hantverk och hållbar utveckling. Välkommen! Vi är en förening som verkar för att kunskap om ekologiska byggtekniker ska utvecklas. Vårt fokus är kurs och bildnings-verksamhet. 

Byggen och renoveringsarbeten som involverar lera har i Sverige haft en renässans sedan sent 80-tal. Fördelarna med lera i hus är många; hälsomässiga, resursmässiga, ekonomiska, m.m.

Bland våra medlemmar finns så väl professionella byggare, arkitekter, ingenjörer och ”do-it-yourself”-personer som utan specialiserad utbildning bygger sina hus och självklart många personer som inte bygger alls men är intresserade av frågor på denna linje. 

Vi är övertygade om att lera som byggmaterial snart får ett uppsving! Var med  oss och ta ställning för miljövänligt klokt byggande!

Bli medlem!
Bli dessutom medlem i föreningen! Betala 225:- för enskild medlem eller 300:- för hel familj till
pg 497 85 64 -5.

LERBYGGEFÖRENINGEN VERKAR FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM LERA SOM BYGGMATERIAL
 Org. nr: 802404-2049

Innehållet på denna hemsida är skyddat genom lagen om upphovsrätt