Nu är Ekocentrum i Göteborgs uppdaterade byggutställningsrum (signerat Ann-Mari Sannum) invigt, bl a med några lerputsprover (med Mölndalslera samt från Claytec, Saviukumaja och Målarkalk, delvis tillmakade via våra workshops t ex på senaste byggnadsvårdskonventet i Mariestad) plus en liten tadelaktyta. De blev mycket omtyckta:

Lerbyggeföreningens utställning i Ekocentrum , Göteborg.
 

Av Lerbyggeföreningens 8 skärmar är det nu 2 st kvar som får plats i detta rummet. År 2021 planerar Kjell Taawo och Sörmlands museum en sommar med tema leraktiviteter där den ambulerande Lbf-utställningen skulle kunna platsa. Förslag på mellanlandning under nästa år, i alla fall för delar av den (6 utav 8 skärmar)?