Välkommen!

Vill du bli medlem?

Sätt då in medlemsavgiften på postgiro 497 85 64 -5.

Uppge namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress och vilket år medlemsavgiften avser. Medlemsavgiften är 225 kronor för enskild medlem och 300 kr för familj / per år 

Som medlem får du nyhetsbrev med information om kurser, studiebesök och pågående byggprojekt.

Har du frågor? Ta i så fall kontakt med våra kontaktpersoner.