Välkommen!

Vill du bli medlem?

Sätt då in medlemsavgiften på postgiro 497 85 64 -5.

Uppge namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress och vilket år medlemsavgiften avser. För år 2015 är medlemsavgiften 225 kronor för enskild medlem och 300 kr för familj.

Som medlem får du nyhetsbrev med information om kurser, studiebesök och pågående byggprojekt.

Har du frågor? Ta i så fall kontakt med våra kontaktpersoner.