Kontaktpersoner

Ulf Henningsson
Rosenvingegatan 1, 431 63 Mölndal
031-27 60 70, 073-657 90 19
ulf-lennart@rocketmail.com

Michael Bergman
Storgatan 28 A, 753 31 Uppsala
018-13 23 09, 073-624 56 16
bergmanmichael@hotmail.com

Johannes Riesterer
Näsdalsplatån 29, 134 69 Ingarö
070-269 90 08
johannes@eldochlera.se

Lerbyggeföreningen i Sverige
c/o Michael Bergman
Storgatan 28A
753 31  UPPSALA

LERBYGGEFÖRENINGEN VERKAR FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM LERA SOM BYGGMATERIAL