Utanför Sveriges gränser händer det en hel del. På denna sida läggs länkar med aktiviteter såsom kurser, seminarier och annat av intresse upp.
 

Down to Earth Design i USA håller ett flertal kurser. Se hemsidan www.buildnaturally.com för mer information.

I Tyskland finns FAL e V som anordnar diverse kurser på tyska och engelska. Här återfinner du länken där du kan läsa mer. En del av kursern ges på engelska, men du får googla runt på sidorna för att se vilka.

Publikationer från Franska Craterre.org
Hemsida  CRAterre

Läs om : Terra 2020