lerbyggeföreningens styrelse

Lerbyggeföreningens styrelse består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Ledamöterna väljs för två år i taget vid årsstämman som äger rum före april månads utgång. Styrelsen är spridd över hela landet och många möten görs därför via konferenssamtal eller skype. Förutom vid årsstämman sammanträder styrelsen fysiskt minst en gång per år.

Vid årsstämman 2017 valdes följande ledamöter:

 
Ordförande Michael Bergman
Sekreterare Marjo Marthin
Kassör Mats Borén
Ledamöter Niklas Olsson
Monika Vallgren Njie
Suppleanter Martin Andersson
Ulla Garpenfeldt
Anders Högström
Eva-Rut Lindberg


Kontaktuppgifter till styrelsen och andra förtroendevalda finns här.